KVEITE

Jakten på fruktbarhet


Villkveite er gud i havet og konge til middag, men ikke lett å få på kroken. Selv på Smøla.

 
CB9A0159.jpg
 

SMØLA:  «Dere  skal  ut  etter  kveit,  ja.  Æ  håpe  dokk  har  haill.  Hæhæhæ!».  Vår  venn,  fiskeren  ler  godt.  På  Smøla  betyr  kveit  både  dame  og  fisk.  Vi  er  definitivt  ute  etter  fisk.  Og  ikke  hvilken  som  helst  fisk.  Fisken  kan  bli  opptil  tre  meter  lang  og  300  kilo  tung.  Den  kan  gå  ned  til  to  tusen  meters  dybde.  Det  er  funnet  hellesristninger  av  kveite  i  kystnære  strøk  i  Rogaland,  Trøndelag,  Nordland  og  Finnmark.  Den  eldste  er  7000  år  gamle.  Kveita  ble  sett  på  som  en  personifisering  av  Balder,  den  norrøne  guden  for  lys,  skjønnhet  og  kjærlighet.  Kveite  kalles  også  hellefisk,  den  hellige  fisken,  og  symboliserte  fruktbarhet.  For  å  få  kveite  trenger  man  en  god  porsjon  fiskelykke  eller  «haill»,  og  når  man  jakter  på  fruktbarhetsguden,  hjalp  det  at  fiskeren  fikk  en  porsjon  lykke  fra  kona  kvelden  før  fisket.  Og  her  er  vi.  I  båten. Langt  fra  koner. Ute  etter  mat.  Det  er  ikke  mye  opphøydhet  i  en  plastbåt  på  18  fot,  en  40  hesters  Honda,  tre  karer  og  en  bøtte  med  kveiteline  agnet  med  makrell.  Men  så  er  heller  ikke  veien  så  lang  mellom  grove  vitser,  kveit,  haill,  fruktbarhet  og  hellig  fisk. 

 
CB9A9827.jpg
CB9A9823.jpg
Dere  skal  ut  etter  kveit,  ja.  
Æ håpe dok har haill. Hæhæhæ!

For  å  fange  kveite  trenger  du  mer  enn  haill.  Kveitelina  er  en  halv  kilometer,  med  40  kroker  og  store  mengder  agn.  Vi  agnet  med  makrell  delt  i  tre.  Lukta  av  gammel  makrell  river  i  nesa,  eller  «lukta  av  pæng»  som Nils  Mange  Storvik  sier  det.  Vi  har  allerede  hatt  en  bomtur.  To  dager  tidligere  satt  vi  en  line  utenfor  Råket  på  nordsiden  av  øye,  uten  haill.  Denne  gangen  kaster  vi  lina  i  Edøyfjorden,  inn  mot  fastlandet.  Vi  hiver  blåsa  og  loddet  på  rundt  20  meters  dyp,  lar  båten  drive  med  strømmen  og  kaster  ut  krokene  for  hver  tiende  meter  line.  Så  er  det  bare  å  vente.  Vi  bruker  tiden  til  å  fiske  130  kilo  lysing.  Lina  bør  ligge  ute i minst  fire  timer.  Vi  lar  den  ligge  i  seks,  med  håp  om  ekstra  hell.  Vi  tenker  tilbake  på  fortidens helter som jaktet  kveite  fra  kano,  med  kroker  av  bein. Kveitefiske  var  manndomsprøve  på  linje  med  bjørnefangst.  I  dag  ligger  fjorden  stille.  Været  er  lite heroisk  og  redningsvesten  er  på.  

Vi  drar  opp  blåsa  og  loddet  vi  kastet  sist  og  begynner  den  langsomme  jobben  med  å  dra  inn  fem  hundre  meter  line.  Ti  meter  line.  Kroken  hektes  på  bøttekanten.  Nye  ti  meter  line.  Etter  hundre  meter  drar  vi  om  bord  en  skate.  Vi  sier  ikke  nei  til  et  par  skatevinger  til  middag,  men  håper på kveite.  Etter  tre  hundre  meter  blir  det  jubel  i  båten,  da  en  kveite  dras  over  ripa.  Det  er  riktignok  en  liten  kveite,  så  vidt  over  minstemålet  på  80  centimeter,  men  det  er  nok  haill  for  oss,  og  tilstrekkelig  til  et  hellig  måltid  på Smøla.   

 
CB9A0193.jpg
CB9A9820.jpg
 

Om kveite (Hippoglossus hippoglossus): 

Få fisketyper har hatt flere navn enn kveita: Hellefisk, dronningen, jomfrua, gudefisken, keivkjeft, abbeluna, skjerfa, balduska (fra russisk), styving, balduska, gamla, ho sjæl, flaket, spjeldet, flatfesken og lokket. Atlantisk kveite tilhører flyndrefamilien, og er blant de mest ettertraktede fiskeartene vi har. 

Slik fisker du kveite:

Halve jobben med å sette kveiteline er gode forberedelser med å agne lina. Vi har 40 kroker og 400-500 meter line, som ligger i bøtta vi brukte i går. Vi agner hver krok med makrell (sild og annen fisk fungerer også) og legger krok og line i en annen bøtte. De agnete krokene legges på den ene siden av bøtta, mens lina kveiles på den andre siden. For hver femte krok legges avispapir over, for å få lagt kroken ut i riktig rekkefølge. Det kan bli både hektisk og farlig å miste kontrollen når man skal legge ut lina, og krokene er laget for å sitte godt fast. Vi setter lina på 15-40 meters dybde, men om du har en vinsj eller mye pågangsmot kan du gjerne sette lina dypere, avhengig av sted og tid på året. Lina bør ligge ute i minst fire timer og når den dras hektes krokene på bøttekanten. Kveitegarn er en annen metode. 

Vi har med oss tørket friargrass, eller gulaks, strå finnes på de fleste steder i Norge, og som har en god smak av vanilje, som gjør seg til kveita. 


Slik lager du kveite: 

Kveite i friargras

  • 1 kveite

  • Friargras eller gulaks (kan utelates)

  • Olje og smør

  • Salt og pepper

Smør en stekepanne med olje, og bak kveita på 200 grader til kjernetemperaturen er rundt 39 grader. La den hvile i romtemperatur med noen klatter smør på toppen til kjernen holder 42-45 grader. Følg nøye med. Kveite blir lett tørr og kjedelig ved for mye varmebehandling. 


CB9A0090.jpg